Счетоводни услуги и консултации

 

 

Регистрация на фирми в Търговски регистър.
Регистрация по ЗДДС.
Месечно осчетоводяване на счетоводни документи.
Онлайн банкиране или подготовка на платежни документи.
Месечни и годишни отчети за нуждите на ръководството.
Подаване на заявление и получаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения.
Изготвяне на документи за кредитиране и финансиране от банкови институции.

 

Труд и работна заплата (ТРЗ)

 

 

Изготвяне и поддържане на трудови досиета за назначените във фирмата служители.
Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори.
Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО, изчисляване на отпуски.
Изготвяне на ведомости за заплати, фишове и рекапитулации.

Издаване на служителите удостоверения за годишен доход и други удостоверения, свързани с получените трудови възнаграждения или документи, необходими за пенсиониране. Попълване на трудови осигурителни книжки и заверка на осигурителен стаж.
Съставяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета, свързани с дължимите данъчни и осигурителни вноски.

Годишно приключване

 

 

Годишен финансов отчет.
Годишни данъчни декларации, съгласно ЗДДФЛ и ЗКПО.
Годишни статистически форми за Националния статистически институт.
Публикуване на Годишния финансов отчет в Търговския регистър.

Определяне на месечна такса

Параметри за вашия бизнес

 

Правна форма - ЕООД, ООД, ЕТ, АД. ЕАД.
Сфера на дейност.
Средно месечен брой документи.
Наличие на персонал/самоосигуряващо се лице.
Регистрация по ЗДДС.
Наличие на външнотърговски сделки (в и извън ЕС).
Наличие на складово стопанство.
Брой обекти за осъществяване на дейността.
Наличие на касов апарат.
Брой банкови сметки - BGN, USD, EUR и други.

Изготвяне на индивидуална оферта

 

Спрямо параметрите ще изготвим за Вас индивидуална оферта.

Подписване на договор за счетоводно обслужване

 

В случай, че офертата Ви допадне, сключваме договор за определен срок.

Направете запитване

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

 

 

 

Изпратете ни имейл с каквито и да е било въпроси и ние ще направим всичко възможно да отговорим бързо.

Имейл: info@laaccountltd.com

Телефон: +359 886 84 73 16

Адрес: гр.София. ж.к. Дружба 2, Цариградски комплекс, бл.284

С изпращане на съобщението от нашата контактна форма, се съгласявате да обработим предоставените от Вас лични данни за обратна връзка. Предоставените от Вас данни няма да бъдат разпространявани на трети лица, без вашето съгласие.